08 03 2008

Dna ve Rna arasındaki ortak özellikler nelerdir?

DNA
.Çekirdek,mitokondri ve kloroplastlarda yer alır.
.Nükleotidleri;adenin,guanin,sitozin ve timindir.
.Yapısında deoksiriboz şekeri vardı.
.iki zincirden oluşur.
.Kalıtımda görev alır.
.Dna kendini eşleyebilir.
       Adenin=Timin     Guain=Sitozin

            RNA
.Çekirdek,mitokondri,kloroplast,sitoplazma ve ribozomda yer alır
.Nükleotidleri;adenin,guanin,sitozin ve urasildir.
.Yapısında riboz şekeri vardır.
.Tek zincirden oluşur.
.Protein sentezinde görevlidir.
.Rna kendini eşleyemez.Dna üzerinden eşlenir.
        Adenin=Urasil     Guanin=Sitozin

1924
0
0
Yorum Yaz
müjde ar